Balomo Szerelő- és Építőipari Kft.
3552 Muhi, Hrsz. 023/11. 

Telefon: +36 20 581 3929
Mutassa térképen!

GINOP pályázat - 2018

"Befektetés a jövőbe"

A kedvezményezett neve: BALOMO Építőipari és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Rugalmas munkaszervezés elterjesztése a Balomo Kft-nél

A szerződött támogatás összege: 14 582 112 Ft​

A támogatás mértéke: 100%,

A projekt tartalmának bemutatása: ​A GINOP-5.3.2-16 pályázat által a cég azt tűzte ki célul, hogy az alkalmazásban álló munkavállalók bevonásával új rugalmas foglalkoztatási formák kerüljenek bevezetésre, melyek egyrészről jobban alkalmazkodnak a munkavállalók egyéni élethelyzetéhez és személyes preferenciáihoz, ezáltal növelve a munkavállalói elkötelezettséget; másfelől lehetőséget teremt a vállalat számára a piaci igények rugalmasabb és hatékonyabb kielégítésére. Az átszervezési terv 4 munkakör és összesen 24 munkahely átalakítását javasolja, melyben az alábbi, a projekt keretében megvalósuló tevékenységek/beszerzések járulnak hozzá (ismertetve a rugalmas munkaszervezéshez történő kapcsolódásukat). A vállalkozás 8 fő új munkavállaló felvételét és ehhez kapcsolódó fejlesztést tervezi: I. Projekt szakmai megvalósításában közreműködő költsége: - Mentor foglalkoztatása (12 hónap): A rugalmas munkaszervezés adaptálást segítő belső személy, aki az elterjesztés gördülékeny menetéért felel, támogatást nyújt az átszervezéssel érintett kollégák számára. II. Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei II/1. Egyéb szakértői szolgáltatás - SZMSZ aktualizálása (5 nap); Esélyegyenlőségi terv aktualizálása (5 nap); Munkaügyi szabályzat aktualizálása (5 nap); Rugalmas foglalkoztatási szabályzat elkészítése (10 nap): A rugalmas foglalkoztatás szervezett és a vonatkozó jogszabályoknak történő, fenntartható alkalmazása érdekében szükséges a megfelelő szabályozási háttér kialakítása. - Táveléréshez szükséges informatikai tanácsadás (1 nap): A tanácsadás segítséget nyújt a távelérésben, vagy távmunkában dolgozó, illetve a velük kapcsolatban álló kollégák számára abban, hogyan alkalmazzák az adott informatikai hátteret a munkavégzéshez. - Munka-magánélet összehangolását és a rugalmas átszervezést segítő tanácsadás (2 nap): Tanácsadás a rugalmas foglalkoztatás elterjesztéséhez szükséges átszervezéssel járó folyamatok támogatására, mely kiterjed az Átszervezési terv alapján megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó jogi, pénzügyi és munkaügyi témákra. II/2. Képzéshez kapcsolódó költségek - Munkavállalói képzés a rugalmas munkaszervezés befogadására (Kiégés elleni 16 óra); Munkavállalói képzés a rugalmas munkaszervezés elterjesztéséhez (Csoportos munkavégzés 4 óra); Vezetők informatikai felkészítése a távmunka hatékony működtetéséhez (infokomm 15 óra): A rugalmas munkaszervezésre történő felkészítést intenzív képzés alapozza meg, mely a Felnőttképzési Törvény előírásainak megfelelő engedéllyel rendelkezik. Kötött tematika határozza meg a tevékenység által érintett tématerületeket. II/3. Marketing, kommunikáció - Vezetői workshop a rugalmas munkaszervezés és a szervezetfejlesztési tervek összeegyeztetése érdekében (1 alkalom): A vállalkozás sajátosságait figyelembe vevő, kooperatív műhelymunka, mely a vezetőket interaktív részvételükkel vezeti be a rugalmas foglalkoztatás világába. - Munkavállaló workshop a rugalmas munkaszervezés elterjesztéséhez szükséges kommunikációs és szervezeti fejlesztésekhez (1 alkalom): A vállalkozás sajátosságait figyelembe vevő, kooperatív műhelymunka, mely a munkavállalókat interaktív részvételükkel vezeti be a rugalmas foglalkoztatás világába. - Vezetői coaching (2 nap): A vállalkozás sajátosságait figyelembe vevő, a legmagasabb szinten dolgozó vezetők
egyéni felkészítése a rugalmas munkaszervezés bevezetésével járó pozitív és negatív töltetű szituációk kezelésére. II/4. Nyilvánosság biztosítása: a projekt publicitás biztosítása. III. Általános rezsi költség: a projekt általános költségeinek fedezése. IV. Új munkavállaló foglalkoztatása: 8 fő új kolléga alkalmazása rugalmas munkaszervezési formában V. Beruházás V/1. Eszközbeszerzés - Laptop (1 db); Sarokcsiszoló gép kicsi (8 db); Sarokcsiszoló gép nagy (8 db), Egyenes csiszoló (8 db), Hegesztőgép (5 db), Kézi szerszámkészlet (3 db), Ütvecsavarozó (3 db): A távmunkában és távelérésben dolgozó ügyvezető mobil munkaállomásának kialakításához eszközháttér biztosítása, valamint az új munkavállalók feladataik elvégzéséhez elengedhetetlen eszközök beszerzése. V/2. Szoftverbeszerzés: - Microsoft Office (1 db): A távmunkában és távelérésben dolgozó ügyvezető mobil munkaállomásának kialakításához​.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00236​

 

 

 

oldalam.hu
Ezt a weblapot az MTT Média Kft. készítette. További információk: www.oldalam.hu